O2k-Network Labs Russia

From Bioblast
Jump to: navigation, search

Oroboros Instruments

Products         Purchase         Support         O2k-Publications         Workshops & Events         O2k-Network         FeedbackO2k-Network Labs Russia


O2k-Network


RU Russia.gif
In cityO2k-NetworkStatus O2k
ChernogolovkaRU Chernogolovka Shevtsova EFO2k 2002-
MoscowRU Dolgoprudny Motovilov KAO2k 2012 –
MoscowRU Moscow Itkis YSO2k 2012-
MoscowRU Moscow Koroleva IAO2k 2010 –
MoscowRU Moscow Skulachev VPO2k 2006-
Nizhny NovgorodRU Nizhny Novgorod Mukhina IO2k 2013 –
PushchinoRU Pushchino Mironova GDO2k 2007 –
PushkinoRU Pushkino Bulgakov VO2k 2010 –